WAZUG NL 51: InSpark

donderdag 04 okt 2018 in Amstelveen

Donderdag 4 oktober 2018 was de 51e bijeenkomst van de Nederlandse Microsoft Azure User Group. Dit keer was InSpark zo vriendelijk om de locatie in Amstelveen te sponsoren. We hadden weer een aantal sprekers bereid gevonden om de avond te vullen met twee interessante sessies. De avond had dit keer een IT Pro focus.

De agenda ziet er als volgt uit:

17:30u Inloop & ontvangst

18:00u–18:30u Diner

18:30u–18:35u Welkomstwoord 

18:35u–19:30u Sessie 1: Erjen Rijnders (Sigmax ICT Specialisten) - GDPR: Gevoelige content automatisch verwijderen!

Soms wil je dat gevoelige content automatisch verwijderd wordt zoals een CV. Een reden hiervoor kan GDPR zijn, maar ook een bepaald project kan deze noodzaak met zich meebrengen. Welke tool ga je hiervoor gebruiken, Cloud App Security? Azure Information Protection (scanner)? Data Loss Prevention? Exchange Online Rententie policies? Of allemaal? Bekijk in deze sessie, live, de mogelijkheden van de verschillende tools!

19:30u–19:40u Korte pauze

19:40u–20:40u Sessie 2: Johan Biere (InSpark)- Containerization of applications with Microsoft Azure PaaS services.

In deze technische sessie legt Johan Biere uit hoe je applicaties migreert naar Docker containers, in combinatie met Microsoft Azure PaaS services. Hier wordt gebruik gemaakt van geautomatiseerde deployments met Visual Studio Team Services (VSTS) en CD/CD integratie van bron tot source. Daarnaast zal hij ook het converteren van IaaS workloads naar PaaS services/serverless bespreken en de do's and don'ts & the cost saving benefits aanstippen. Dit met als eindproduct een applicatie die draait binnen de PaaS dienst Web app voor containers. Dit zal in een live-demo gedemonstreerd worden, die is gebaseerd op een referentie case.

Azure componenten die gebruikt worden tijdens de sessie: App service environments; Linux hosting plans; Web app for containers; Application Gateway; Container Registry; PostgreSQL; KeyVault; Docker; Automation met Visual Studio Team Services (VSTS subversion).

20:40u–21:15u Borrel

Locatie:

De Oude Molen 3A
1184 VW Amstelveen

Bing Maps