WAZUG NL Afmeld en No Show Policy

Inschrijven voor meetings

WAZUG NL heeft een electronische registratie van inschrijvingen voor onze meetings via onze site. Je ontvangt per mail een bevestiging van inschrijving. In deze mail zie je of je direct geplaatst bent om aanwezig te kunnen zijn of dat je wegens overinschrijving vooralsnog op de wachtlijst bent geplaatst.

Afmelden

Heb je je ingeschreven voor een meeting en kun je om wat voor reden dan ook toch niet komen, meld je dan zo snel mogelijk af nadat je weet dat je waarschijnlijk niet kunt komen. Wij kunnen je plaats dan gebruiken voor een andere belangstellende. Dit is ook noodzakelijk als je op de wachtlijst staat zodat we je niet alsnog last minute een plek toewijzen. Afmelden verloopt ook via de website, bijvoorbeeld via je accountpagina of de eventpagina van de meeting waarvoor je je hebt ingeschreven. Gebruik hiervoor hetzelfde Microsoft account om in te loggen als waarmee je je hebt ingeschreven.

Afmelden is mogelijk tot vlak voor de aanvang van een meeting via de site. In noodgevallen en na aanvang van een meeting kan afmelden ook per email door te antwoorden op de bevestigingsmail die je hebt ontvangen. Vermeld in dat geval de reden voor afmelding.

Bezoekersregistratie

Bij onze meetings houden we via een inschrijvingslijst bij wie er wel en niet aanwezig is. Het is daarom belangrijk dat je je bij binnenkomst meldt zodat we je aanwezigheid kunnen registreren.

Niet aanwezig zonder afmelden: No Show

Ben je niet aanwezig op de meeting en heb je je niet afgemeld dan beschouwen we dit als no show.

Consequenties van een no show

Ben je afwezig zonder afmelding dan ben je niet meer welkom op toekomstige meetings. We hadden een plek voor je vrijgelaten en waarschijnlijk iemand anders moeten teleurstellen. Ook heeft de host van de meeting waarbij je aanwezig was teveel catering besteld. Als je je toch inschrijft voor toekomstige meetings dan zullen we je inschrijving annuleren.

Last minute afmeldingen

Als je je afmeldt binnen 24 uur voor aanvang van de meeting dan beschouwen we dat als een last minute afmelding.

Consequenties van last minute afmelden

Als je je last minute afmeldt is het te laat voor onze host om minder catering te bestellen en voor ons te laat om nog iemand anders in jouw plaats te laten komen. Overweeg in dit geval om zelf een vervanger te regelen en te laten komen.

Als je je last minute afmeldt dan plaatsen we je bij volgende meetings op de wachtlijst en zullen we je pas een plek toewijzen als er voldoende vrije plekken zijn. Je ontvangt na inschrijving een extra mail als je op de wachtlijst geplaatst wordt. Een eventueel eerder toegewezen plek vervalt dan. Als je alsnog een plek toegewezen krijgt, dan ontvang je wederom een e-mail. Wil je niet op de wachtlijst staan of wil je geen gebruik maken van een eventueel later toegewezen plek, meld je dan af.

Coulance beleid

Als je op onze "no show" lijst of lijst van "last minute afmelders" bent geplaatst, dan kun hier van afgehaald worden als je als teken van goede wil een vergoeding betaalt. Maak daartoe 15 euro over op rekeningnummer IBAN NL20INGB0005678816 t.n.v. Stichting WAZUG NL te Amsterdam.

Aanpassing van het beleid

Het bestuur van WAZUG NL stelt de bovenstaande beleidsregels vast en kan deze periodiek aanpassen. De op de website gepubliceerde versie is de momenteel geldende versie. Feedback is welkom via ons contactformulier.

Bekijk je account

Privacy policy

Laat het ons weten

Heb je vragen of feedback, klik hier om contact met ons op te nemen.

Read more